När ditt varumärke behöver identitet, inredas, förpackas, uttryckas och kläs för framgång.

Det hela handlar om att skapa intryck och känsla – via design. Att varumärket ser ut och når ut på rätt sätt. Att de visuella uttrycken verkligen kommunicerar varumärkets inre, dess DNA. Allt för att nå ett bättre resultat.

Vårt fokus är grafisk identitet, inredning, förpackningar och konfektion. Vi kan utveckla enskilda enheter eller hela koncept. Men vi utgår alltid från varumärkets kärna – så att rätt känsla uppstår. För när det väl kommer till kritan så är alla beslut till största delen emotionella, hur rationella vi än tror att vi är...

Tapetmönster – "Art Echo"

 

Varumärket & köpresan

Har varumärket rätt position på marknaden? Speglar uttrycket innehållet? Är kundens köpresa optimerad? En genomlysning och analys skapar grund för att ännu enklare hitta rätt design. 
Vi kan erbjuda en varumärkesanalys – även för den lilla organisationen – med tydliga och snabba metoder tillsammans med vår samarbetspartner.

BERÄTTA MER

classic blue - Colour of the year

19-4052 by PANTONE – 2020

KANON DESIGNBYRÅ

 

Norra Torggatan 1e . 434 30 Kungsbacka

 

HELEN SOOVIK – 0704.83 21 32 – helen.soovik [at] kanondesign.se

PETER MARS – 0708.75 31 80 – peter.mars [at] kanondesign.se

 

(Våra e-postadresser är tyvärr inte klickbara för att undvika "fiskare" och annat löst folk som infekterar nätet. Hoppas på ditt översende.)

 

Kanon Designbyrå är ett gemensamt varumärke för Helen Soovik AB och Copyright Peter Mars AB.

© kanon designbyrå – All rights reserved

KANON DESIGNBYRÅ

 

Norra Torggatan 1e . 434 30 Kungsbacka

 

HELEN SOOVIK – 0704.83 21 32
helen.soovik [at] kanondesign.se

 

PETER MARS – 0708.75 31 80
peter.mars [at] kanondesign.se

 

(Våra e-postadresser är tyvärr inte klickbara för att undvika "fiskare" och annat löst folk som infekterar nätet. Hoppas på ditt översende.)

 

Kanon Designbyrå är ett gemensamt varumärke för
Helen Soovik AB och Copyright Peter Mars AB.

När ditt varumärke behöver identitet, inredas, förpackas, uttryckas och kläs för framgång.

Det hela handlar om att skapa intryck och känsla – via design. Att varumärket ser ut och når ut på rätt sätt. Att de visuella uttrycken verkligen kommunicerar varumärkets inre, dess DNA. Allt för att nå ett bättre resultat.

Vårt fokus är grafisk identitet, inredning, förpackningar och konfektion. Vi kan utveckla enskilda enheter eller hela koncept. Men vi utgår alltid från varumärkets kärna – så att rätt känsla uppstår. För när det väl kommer till kritan så är alla beslut till största delen grundade på just känsla, hur logiska vi än tror att vi är...